ANBI verklaring

Saldo op bankrekening

31-12-2015    €  769,82

31-12-2016    €  955,15

31-12-2017    €  632,71

31-12-2018    €  528,12

31-12-2019    €  490,94

31-12-2020    € 1701,22

 

Toelichting op baten en kosten
------------------------------------

de baten bestaan uitsluitend uit donaties 

de kosten zijn:

kosten voor zakelijke rekening

kosten voor postbus

kosten voor inschrijving KvK

kosten voor RVO

kosten voor (tuin)gereedschap

 

2016
------

beginsaldo  -->    € 796,82

eindsaldo    -->    € 955,15

verschil           +   € 158,33

 

baten         -->     € 660,24

kosten        -->     € 501,91

verschil            +  € 158,33

 

2017
------

beginsaldo  -->   € 955,15

eindsaldo    -->   € 632,71

verschil            -  € 322,44

 

baten         -->    € 393,24

kosten        -->    € 715,68

verschil            -  € 322,44

 

2018
------

beginsaldo  -->   € 632,71

eindsaldo    -->   € 528,12

verschil            -  € 104,59

 

baten         -->    € 443,24

kosten        -->    € 547,83

verschil            -  € 104,59

 

2019
------

beginsaldo  -->   € 528,12

eindsaldo    -->   € 490,94

verschil            -  €  37,18

 

baten          -->   € 393,24

kosten         -->   € 430,42

verschil            -  €  37,18

 

2020
------

beginsaldo  -->   €  490,94

eindsaldo    -->   € 1701,22

verschil            + € 1210,28

 

baten          -->   € 1643,24

kosten         -->   €  432,96

verschil            + € 1210,28

 

Verslag recente activiteiten
-------------------------------

Vanwege de corona-maatregels hebben wij bijna geen bezoekers mogen ontvangen.

De gebruikelijke activiteiten, het zaaien en planten van de gebruiksgewassen en het oogsten van de zaden en het pootgoed hebben plaatsgevonden.

Ook de wereldwijde uitwisseling met andere indigenous people (inheemse bevolkingsgroepen) is voortgezet.

Het afgelopen jaar met name met Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Afrika en Oost-Europa.